2021.11.30.

Тема 5 Роль випускової кафедри в підготовці фахівців 2 год.

Предмет кримінальної процесуальної науки визначає специфіку застосування в ній загальнонаукових, окремих наукових і спеціальних методів пізнання, зумовлених загальним діалектико-матеріалістичним методом, що зобов’язує розглядати всі явища і […]
https://www.hotelzodiaco.hu/